وبلاگ گروه آموزشی دین و زندگی استان قم
همکاران عزیز!سلام علیکم.خداقوت.

از این پس مطالب مربوط به گروه دین و زندگی استان از طریق وب سایت "پایگاه اطلاع رسانی گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه دوم استان قم" در اختیار شما سروران گرامی قرار می گیرد.

http://second.qomgt.ir/

 

[ شنبه 15 آذر1393 ] [ 12:49 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
فایل ورد نمون برگ ارزشیابی دین و زندگی جهت دانلود

از همکاران محترم دین و زندگی متقاضیست جهت ارزیابی مستمر دانش آموزان از فرم مخصوص استفاده فرمایند. بدیهیست یکی از فاکتورهای ارزشیابی در بازدیدها رعایت مورد فوق می باشد.

از آنجا که فایل ورد در دسترس شماست می توانید نام و نام خانوادگی  دانش آموزان را در فایل تایپ کرده لیست مناسبی داشته باشید.

نمون برگ ارزشیابی دین و زندگی جهت دانلود

 

 

[ شنبه 1 آذر1393 ] [ 10:13 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

 

                               

                                   

[ شنبه 13 دی1393 ] [ 14:16 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

   

یا رسول الله

مثل تو دیگر در پهنه زمین تکرار نخواهد شد

اما با تکرار صلـــوات بر تو،

 نور حضورت را در قلب خود احساس مى کنیم

"ألّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُم"

[ جمعه 28 آذر1393 ] [ 20:32 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

   

باسمه تعالی

نکات مهم در فرآیند ارزشیابی

آیافرآیند آموزش با ارزشیابی  خاتمه می یابد؟

 

ازآنجا که شیوه نامه ی طرّاحی سؤالات مفهومی و استاندارد به صورت جداگانه در وبلاگ قابل دریافت و در دسترس می باشد در این گفتار از بیان انواع سؤالات، مزایا و معایب و قواعد طرّاحی هر یک خودداری شده، تنها به نکات جانبی در طرح سؤال که البته تأثیر مستقیم بر فرآیند یادگیری دارد اشاره می شود.

باید دانست که امتحانات پایان نیمسال اوّل و دوّم در مدارس، تنها زمان ارزشیابی دانش آموز نیست؛ بلکه این امتحانات به نوعی معلّم را نیز مورد ارزشیابی قرار می دهد. البته در صورتی که همانگونه که معلّمان عزیز هنگام طرّاحی سؤالات، برای افزایش روائی امتحان از انواع سؤالات، با رعایت قواعد تهیّه ی آنها در تمام سطوح یادگیری استفاده می کنند، پس از آزمون نیز تحلیل و بررسی کاملی از اوراق امتحانی دانش آموزان داشته باشند.

قطعا چنین ارزشیابی ای فراهم کننده ی زمینه های رشد حرفه ای معلّم می باشد چرا که تشخیص نقاط قوّت، سبب تقویت شیوه های کارا و اثربخش گشته، تعیین نقاط ضعف و کاستی ها نیز زمینه ی جبران شیوه های ناکارآمد و غیرمؤثّر را فراهم می سازد و این مهم جز با تحلیل و بررسی دقیق سؤالات و پاسخ های دانش آموزان ممکن نخواهد بود.

علّت یابی اشتباهات و نقاط ضعف طبقه بندی شده ی دانش آموزان به صورت موضوعی، فصلی ،مهارتی، کاربردی یا... و سپس تغییر شیوه ی آموزش و یادگیری در آینده البته در صورتی که نقص به معلّم و یا شیوه ی آموزشی او برگردد وانعکاس به برنامه نویسان درس به منظور اصلاح و تغییر برنامه یا محتوا درصورتی که نقص به کتاب درسی برگردد.

درواقع سنجش باید آگاهی دهنده باشد. اگر فرایند سنجش، آگاهی دهنده برای معلّم، دانش آموز، مدیر و نظام آموزشی نباشد بی ثمر خواهد بود و البته این معلّمان هستند که سنجش آگاهی دهنده انجام می دهند. (یادگارزاده،1390) سنجش از آن نوع که معلّم و دانش آموز را نسبت به کارآئی فرایند تدریس و یادگیری آگاه کرده و اطّلاعات لازم برای هرنوع تغییر و اصلاح را فراهم می سازد.این که چه تعداد سؤال و از چه نوعی طرّاحی شود با شرائط  زمان و مکان و فراگیران متفاوت است و درواقع هر معلّم، پزشکی است که برای هرکلاس خود نسخه ی جدا میپیچد. اگرچه هرچه تعداد سؤال های یک آزمون بیشتر باشد نمونه ی بهتری از محتوا و اهداف درسی را شامل خواهد شد و باید تعداد سؤالات را بر مبنای گستره ی محتوا در نظر گرفت و اهمّیّت فصل ها، و موضوعات درسی در تعداد سؤالات دخیل باشند امّا آنچه در خورتوجّه است اینکه هر سؤال ضمن آنکه  از فراگیر می پرسد، به او آموزش و انگیزه ی آموزش بدهد و بینش جدیدی درباره ی محتوای درسی در او ایجاد کند. در این صورت نگاه دانش آموز (پس از اتمام ارزشیابی) به کتاب و محتوای درسی نگاهی متفاوت، دقیق تر و عمیق تر شده، این بار درحین مطالعه به دنبال پاسخ سؤالات جدیدی خواهد بود.نکته حائز اهمیت دیگر آنکه معلم زمانی کوتاه از ساعت کلاس را بلافاصله پس از اجرای آزمون به بازگویی پاسخ پرسش های امتحانی اختصاص دهد.چراکه در این هنگام اذهان دانش­آموزان بشدت آماده شنیدن پاسخ صحیح سؤالات والبته مقایسه آن با پاسخ­های خودشان می باشد.پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.  

 در پایان به چند پرسشی که معلّمان پس از ارزشیابی پایان نیمسال، باید از خود بپرسند تا فرآیند ارزشیابی خودشان نیز صورت پذیرد اشاره می شود...[1]

ت: اهم سؤالات ارزيابي آیا آموزش من بر هدفهای معین متکی و بر سیاستها وانتظارات نظام آموزشی مبتنی بوده است؟

 

آیا به هنگام آموزش شایستگی و بسندگی محتوای آموزشیِ در اختیار را ، بررسی کرده ام؟

 

آيا به تناسب برنامة درسي، محتوا و روش هاي ياددهي-یادگیری و شیوه های ارزشیابی پیش بیني شده در برنامه با ويژگي ها و توانمندي هاي دانش آموزان توجه كرده ام؟

 

آيا نقاط قوت و ضعف برنامه و محتواي آموزش را كشف كرده ام؟

 

آيا به توانمندي هاي فردي دانش آموزانم توجه داشته ام؟

 

آيا انگیزه هاي مثبت تحصیلي و يادگیري را به وجود آورده ام؟

 

آيا به رشد همه جانبة دانش آموزانم انديشیده ام؟

 

آيا فرصت هاي مناسب و لازم براي يادگیري تك تك افراد را فراهم كرده ام؟

 

آيا از تجربة ياددهي سال هاي قبل خود بهره گرفته ام؟

 

آيا برنامة آموزش و هدايتِ فرايند ياددهي- يادگیري من،  پژوهش محور بوده است؟

 

آيا به اندازة كافي هشیارانه و آگاهانه و عالمانه نقش معلمي ام را ايفا كرده ام؟

 

تا چه اندازه از تجربه هاي همكارانم بهره گرفته ام؟

 

چه اندازه از انديشه ها، ابتكارات و شیوه هاي اثربخش تدريسم را با همكاران به اشتراك گذاشته ام؟

 

تا چه اندازه دانش و اطلاعات خود را در زمینه هاي تدريسم بسط و گسترش داده ام؟

 

تا چه اندازه نگران رشددانش آموزان، در حد توان بالقوه شان بوده ام؟

 

تا چه اندازه نسبت به دانش آموزان خود مهربان بوده و با آن ها همدلي داشته ام؟

 

آيا كلاس هاي درس من شاد و فرح انگیزو پذيراي يادگیري بوده است؟

 

آيا شیوه هاي ياددهي من به تغییر و اصلاح نیاز دارد؟

 

آيا شیوه هاي ارزش یابي من در سراسر سال تحصیلي به تغییر و اصلاح نیاز دارد؟

 

آيا از نتايج ارزش یابي ها و آزمون ها براي تغییر و اصلاح شیوه ياددهي خود و شیوه هاي يادگیري دانش آموزان استفاده كرده ام؟

 

برنامه هاي بازخوردي من به منظور تقويت يادگیري دانش آموزان چه بوده است؟

 

آيا از منابع آموزشي متنوع و رسانه ها و فناوري هاي جديد آموزشي بهره گرفته ام؟

 

آيا از حمايت هاي لازم براي ايفاي نقش خود از جانب مدرسه و اولیاي دانش آموزان برخوردار بوده ام؟

 

آيا نظرات خود و همكارانم دربارة بهبود كیفي و كمي برنامه هاي درسي را، به مراكز برنامه ريزي درسي منعکس کرده ام؟

منابع:مجله رشد تکنولوژی شماره 8اردیبهشت1392 وشماره6اسفند1390[1] این سؤالات ازمقاله "فرخ لقارئیس دانا" درمجله رشدتکنولوژی ش8اردیبهشت 1392نقل شده است.

[ شنبه 15 آذر1393 ] [ 2:17 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

باسمه تعالی

چند توصیه به دبیران محترم دین  و زندگی                                                                                                                                                     

1-     به دانش­های روز از قبیل علوم مختلف رایانه( اینتر نت،طراحی وبلاگ و....) مجهز و داناتر از شاگردانمان باشیم چراکه از نیازهای برتر عصر جدید است و ضمن اعتماد بیشتر شاگردان نسبت به ما ،سبب تسهیل در بسیاری از امور آموزشی می­شود.

2-    اخلاص در کار و فعالیت­های  دینی ، شرط توفیق است.

3-    آسان­گیری در درس دین و زندگی دانش­آموزان را دین دار نمی­کند. پس  جدّی، دلسوز و صد البته صمیمی باشیم.

4-    جهت ارزشیابی در کلاس، از برگه ارزشیابی اختصاصی دین و زندگی استفاده کرده  یا در برگه رایج و عمومی ارزشیابی،  عوامل مختص درس دین و زندگی؛  مانند نمره قرائت، شرکت در بحث و.... رادرج کنیم.

5-    صحت قرائت قران و کار با دانش­آموزان در این زمینه را جدی بگیریم(از توجه به لحن عرب،صحت تلفظ حروف خاص عربی ، برخی  صفات مهم حروف عربی مانند استعلاء و استفال و....غافل نباشیم)

6-    در آموزش احکام از هیچ­گونه تلاش دریغ  نکنیم ؛چرا که توجه به احکام افزایش روحیه تعبّد در فراگیران را در پی خواهد داشت و بهتر است برخی موضوعات مانند وضو،غسل و تیمم به صورت عملی آموزش داده شود.

7-    بهتر است در صورت امکان گاهی جهت ادای فریضه جماعت  به همراه دانش­آموزان به مسجد محل  برویم.

8-    کتب و نرم افزارهای معلمیار دین وزندگی چهار پایه  را تهیه کرده از کمک­های آن بهره­مند شویم.

9-     از کتاب یا مجموعه نرم افزار رایانه­ای یا نرم افزار ویژه گوشی همراه "پرسمان" که حاوی پرسش­های جوانان دانشجو و پاسخ آن­ها با دسته بندی موضوعی می­باشد غافل نباشیم.

10-   از آسیب مهم روزمرّگی در تدریس وتکراری بودن، بشدت بر حذر باشیم و هرجلسه برای دانش­آموزان با ایده­ای نو جلوه کنیم.

11-   در رابطه با ضرورت وجود ولایت فقیه و نیز مباحثی مانند موسیقی، روابط دختر و پسر، وجود جن و...حداقل یک  جلسه بحث داشته باشیم.

12-  ارتباط با گروه­ های ناحیه4 و همچنین گروه­های استان قم با مدیریت فعلی سرکار خانم اقلیمی و جناب آقای سید محمد حلی را در صورت نیاز در نظر داشته باشیم.

13- از فضای اینترنت در جهت وسعت اطلاعات ،روش­ها و تسهیل در امور آموزشی استفاده کرده،نرم افزارهای اسلامی  مرکز کامپیوتر نور را مورد استفاده قرار دهیم، وبلاگ گروه آموزشی استان قم(www.qomdinozendegi.blogfa.com)  را iهر هفته بازدید کنیم.همچنین وبلاگ دبیرخانه کشوری دین و زندگی مستقر در شهر مقدس مشهد   http://dinozendegi.medu.ir )   (را ببینیم وهر از گاهی به وبلاگهای نواحی 1و2و3  قم سری بزنیم (متأسفانه گروه دین و زندگی ناحیه 4 فعلا امکانات تشکیل وبلاگ امن را ندارد.) ازوبلاگ گروه­های دین و زندگی شهرهای دیگر و یا وبلاگ همکاران  در قم و دیگر شهرها غافل نباشیم(همیشه اندیشه­ها و روش­های جدیدی جهت آموختن وجود دارند).                     

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

 

 

 

[ جمعه 7 آذر1393 ] [ 20:8 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

 

باسمه تعالی

بایسته های طراحی سؤالات امتحان دین وزندگی مقطع دبیرستان                         

1-     برگه سؤالات دین وزندگی با نام خدا شروع شود .

2-    درشناسنامه سؤالات،همه عناصر قید شده در فرم ارزیابی جای داده شود.

3-    جای نمره شفاهی و کتبی  و جمع نمره معین باشد.

4-    نام طراح حتما قید شود و در کنار آن آقا یا خانم نوشته شود.

5-     نام دبیر (طراح)در خود سربرگ آورده شود نه فقط درانتهای سؤالات.

6-    درانتهای سؤالات عباراتی مانند "موفق باشید و...." جهت اعلام ختم سؤالات آورده شود.

7-    در سربرگ حتما مشخص شود که  این برگه به پاسخنامه نیاز دارد یا خیر.

8-    تعداد سؤالات یا صفحات برگه امتحانی در سربرگ ذکر شود.

9-     در تعیین زمان امتحان دقت شود زمان80 تا90 دقیقه برای دین وزندگی خیلی زیاد است و فرصت 40 دقیقه نیز جهت امتحان استاندارد کم بنظر میرسد.

10-   تأکید می­شود سؤالات پایه اول و دوم و سوم در نیمسال اول 16نمره­ای و سؤالات پایه چهارم در12 نمره طراحی شوند باقی نمره به قرائت  قرآن اختصاص داده شود.(درنیمسال دوم سؤالات پایه سوم و چهارم 20 نمره ای می­باشد)متأسفانه در این جهت کم دقتی­های قابل ملاحظه ای  در طرح سؤالات نیمسال اول 92 صورت گرفته بود.

11-   طبق تصمیم گروه­ دین و زندگی استان،بهتر است هر سؤال کمتر از2 نمره داشته باشد. یعنی حد اکثر نمره هر سؤال 75/1نمره باشد و سهم ترجمه آیات و پیامشان 3 نمره باشد.

12-  حرکت گذاری آیات فراموش نشود.جهت تسهیل در کار می توان از سیستم حرکت گذاری هوشمند در اینترنت استفاده نمود.

13- اکیداً توصیه می­شود از ذکر شماره درس در پایان سؤال خودداری شود.

14-  پیشنهاد می­شود جهت تسهیل نگارش پاسخ­ها برای دانش­آموزانی که وضو ندارند وهم­چنین همکاران در وقت تصحیح سؤالات مرتبط با آیات در ابتدای صفحه جای داده شوند.

15-  ترتیب پرسش­ها ضرورتاً از ساده به مشکل باشد.

16-  در طراحی پرسش­ها از انواع سؤالات چندگزینه­ای،صحیح و غلط،جورکردنی،جای خالی، کوتاه­پاسخ و بلند­پاسخ استفاده شود.

17- در طراحی پرسش­ها­ی چند­گزینه­ای؛ در صورت ضرورت طرح سؤال باعبارت منفی، زیر کلمات منفی خط  کشی شده یا برجسته و درشت­تر نوشته شوند .

18-  ضمنا  در طرح سؤالات چندگزینه­ای از آوردن گزینه هایی از قبیل همه موار د  و  هیچکدام خودداری شود.

19-  در طرح سؤالاتی که تنه آنها ناتمام است( جای خالی)، جای خالی  واقعا مکمل جمله باشد.

20-   در طراحی پرسش­، از بکار بردن کلمات منفی در منفی پرهیز شود؛چراکه فهم این­گونه عبارات غالباً برای دانش­آموزان مشکل است.

21-   سؤالات امتحان و یا گزینه­های یک سؤال باید به گونه­ای طراحی شوند که راهنمای دستیابی به پرسش­های دیگر و یا تشخیص گزینه­های دیگر نباشند.

22- دبیران عزیزی که در دو یا چند دبیرستان تدریس دارند اکیداً  از طرح سؤالات مشترک  یا سؤالاتی با محتوای مشترک زیاد، خودداری فرمایند.

[ جمعه 7 آذر1393 ] [ 20:5 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

 

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

 

 

 

هرچه زدند شوکتِ من کم نشد حسین!                در مجلس یزید، سرم خم نشد حسین!

        با خطبه ای که من سرِ بازار خوانده ام                 آن نقشه ای که داشت، فراهم نشد حسین!

        آنجا چنان شبیه پدر حرف می زدم                  یک مرد از آن قبیله حریفم نشد حسین!

        اصلا محرّمی که جهان را به هم زده                   بی خطبه های من که محرّم نشد حسین!

آتش گرفت معجر من سوخت موی من                  اما حجاب از سر من کم نشد حسین!

هرچند قد و قامت من خم شده ولی

"در مجلس یزید سرم خم نشد حسین!"
داود رحیمی

 

 

 

 

[ دوشنبه 3 آذر1393 ] [ 23:40 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
باسلام و خداقوت

ازکلیه همکاران که در جلسات اول و دوم کارگاه دین و زندگی"آشنایی بانرم افزارهای اسلامی مورد نیاز در پژوهش "  مرکز کامپیوتر نور شرکت کرده اند تشکر ویژه داریم.

انشاءالله در جلسات سوم  و چهارم  نیز افتخار میزبانی شان را داشته باشیم.

 

[ شنبه 1 آذر1393 ] [ 8:46 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
کارگاه آموزشی با عنوان               "روش تحقیق در علوم اسلامی بارویکردفضای مجازی"

گروه دین و زندگی استان قم در نظر دارد به منظور ارتقاء آموخته های پژوهشی همکاران چهار جلسه آموزش استفاده از نرم افزارها و آشنایی با فضای مجازی  در پژوهش ها و پاسخگویی به شبهات برگزار نماید.همکاران در صورت تمایل لپ تاپ بهمراه داشته باشند.

لطفا اطلاع رسانی شود

مکان: نمازخانه مرکز کامپیوتر نور

زمان:ساعت 4عصر تا5/30

 

چهارشنبه                     93/8/28

پنج شنبه                      29 /93/8

شنبه                                93/9/1

یک شنبه                          93/9/2

 

;}

 

[ شنبه 24 آبان1393 ] [ 8:52 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
از همکاران عزیز دعوت می شود به منظور ارتقاء شیوه های ارزشیابی، سؤالات مفهومی از درس هشتم کتاب دین و زندگی  پایه دوم دبیرستان را به نواحی مربوطه ارسال نمایند.

[ جمعه 9 آبان1393 ] [ 23:8 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

امام رضا(ع):هرکس که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد؛ خداوند روز قیامت را برای او روز شادی قرار می دهد.بحارالانوار ج44 ص 284

[ جمعه 9 آبان1393 ] [ 22:39 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
همکار عزیز! اگر شما سرگروه درس دین و زندگی بودید چه می کردید؟؟

خدمتگزاران شما در "گروه آموزشی دین و زندگی استان قم" منتظر نظرات کارشناسانه عزیزان هستند.

[ جمعه 9 آبان1393 ] [ 22:38 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

 

  

 

 

مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه 

     

    

     

    

مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه
مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه
مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه
مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه
مجري ،مکان و زمان
برگزاري جلسه
   استان شنبه
93/7/12
ناحیه 1 شنبه
93/8/3
ناحیه 2 شنبه
93/9/1
ناحیه 3 شنبه
93/10/6
ناحیه 4 شنبه
93/11/4
استان شنبه
93/12/2
[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 11:31 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
گروه دین و زندگی استان قم در سال 94-93 در روزهای شنبه  از ساعت 7/45 تا 12/30 پاسخگوی پرسش های همکاران و دانش آموزان محترم می باشد.

شماره تماس:

02537715045

 

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 11:3 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
برنامه عملیاتی گروه دین و زندگی استان قم جهت اطلاع کلیه همکاران محترم ارائه می گردد.از سرگروه های نواحی جهت اقدام و همکاری مقتضی در فرصتهای اعلام شده دعوت می گردد.

 

 

 

باسمه‌تعالي

برنامه سالانه گروه آموزشي دین و زندگی دوره ی دوم متوسطه استان قم

سال تحصيلي : 94-93

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحيآموزشی

1           

تدوین برنامه عملیاتی گروه برای سال 94-93

مهرماه 93

2           

تشکیل جلسات مشترک با سرگروه های آموزشی نواحی

در طول سال تحصیلی

3           

طراحی کلینیک مجازی پرسش وپاسخ دروس دین و زندگی جهت ارتقاء کیفیت یادگیری

در طول سال تحصیلی

4           

اجرای کارگاه آموزشی با عنوان "روش تحقیق در علوم اسلامی بارویکردفضای مجازی"

درطول سال تحصیلی

5           

مکاتبات الکترونیکی با سرگروه های نواحی

در طول سال تحصیلی

خلاقيت و نوآوري

6           

برگزاری مسابقه آنلاین کتابخوانی با موضوع "شناخت معارف و علوم قرآنی"

استانی بهمن 93

7           

مسابقه مقاله نویسی با گرایش "رویکردهای بنیادین مؤلفان کتب درس دینی پس از انقلاب اسلامی"

دبیرخانه کشوری

اسفند93

8           

فراخوان طرح "ویژگیهای کتاب ایده­آل آموزش دین چیست؟"در قالب یادداشت و اعلام نظر

دبیرخانه کشوری

اسفند

9           

به روز رسانی وب سایت گروه

در طول سال تحصیلی

10        

کارگاه آموزش مجازی با محوریت موضوعات مورد نیاز همکاران (طرح درس ، طراحی سؤالات استاندارد و...)

در طول سال تحصیلی

11        

مسابقه وبلاگ نویسی برای دبیران با محتوای آموزشی، علمی و مذهبی

دبیرخانه کشوری

اسفند

12        

نظرخواهی مجازی ، فراخوان ارائه پیشنهادات «اگر سرگروه بودم....»

استانی آذر93

13        

گرامیداشت ایام الله و مناسبات ملّی و مذهبی در فضای مجازی

در طول سال تحصیلی

نقد و بررسي محتوا

14        

بررسی و تحلیل سؤالات نهایی پایه سوم و چهارم خرداد 93 بر اساس نمون برگ ارزیابی مرکز سنجش آ. پ    (توسط سرگروهها)

دبیرخانه کشوری

آبان ماه

15        

بررسی و تحلیل سؤالات هماهنگ استانی پایه اوّل و دوم ؛ خرداد 93 (توسط سرگروه استان)

استانی- آبان 93

16        

فراخوان نقد و بررسی سؤالات دین و زندگی در کنکور سراسری 93

استانی

بهبود شیوه های ارزشیابی

17        

اجرای کارگاه آموزش مجازی طراحی سؤالات مفهومی و استاندارد بویژه برای دبیران پایه دوم

دبیرخانه کشوری

18        

تهیه مجموعه سؤالات تستی برای آمادگی کنکور دانش آموزان از کتب دین و زندگی پایه های دوم، سوم و چهارم

دبیرخانه کشوری

19        

طراحی سؤالات مفهومی از درس هشتم کتاب دین و زندگی  پایه دوم

دبیرخانه کشوری اسفند93

20        

تهیه محتوای تکمیلی و جبرانی و طراحی حداقل پانزده سؤال با توجّه به تحلیل نتایج امتحانات نهایی و نتایج ارسالی از مرکز سنجش آ.پ(توسط سرگروهها)

دبیرخانه کشوری

در طول سال تحصیلی

21        

تحلیل وضعیت آموزشی (بررسی علل رشد و افت تحصیلی توسط سرگروه استان)

دبیرخانه کشوری

22        

توسعه بانک سؤالات استاندارد و مفهومی از کتاب دین و زندگی پایه دوم

دبیرخانه کشوری اسفند93

23        

بازدید از واحدهای آموزشی و مشاهده فعالیت تدریس

دبیرخانه کشوری

24        

ارزیابی از فعالیت های گروه آموزشی نواحی در دو مرحله(عملکرد چهارماهه)

استانی

      اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

 

 

 

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 10:30 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

 

اهميت واقعه مباهله

پس از فتح مكه در سال هشتم هجرى و درخشش قدرت اسلام در جزيرةالعرب، پيروان ديگر اديان و مذاهب و رهبران و رجال سياسى و مذهبى توجه خاصى به اسلام و مسلمانان و به كانون اين قدرت عظيم يعنى مدينةالرسول پيدا كردند. اين امر زمينه مناسبى را براى نشر و گسترش شعاع اسلام تا اقصى نقاط حجاز و حتى خارج از آن فراهم آورد و پيامبر اسلام توانست از اين فرصت بخوبى استفاده كند و با ارسال نامه‏ها و نمايندگان ويژه به رؤساى بلاد و زمامداران كشورها آنها را به پذيرش اسلام و يا به رسميت شناختن دولت اسلامى و التزام به مقررات آن فرا خواند.

طبيعى است كه بسيارى از مخاطبين اين نامه‏ها علاقه‏مند بودند كه به مدينه و به مقر دولت اسلامى بيايند و با شخص رسول‏خدا آشنا شوند و از نزديك وضعيت مسلمانان را ببينند. اين بود كه در سال نهم هجرى به تدريج هيئت‏هاى نمايندگى طوائف و قبائل عرب به حضور رسول‏خدا مى‏رسيدند و اين سال را مورخين «عام الوفود» نام نهاده‏اند. نامه رسول‏خدا به مسيحيان نجران از جمله نامه‏هاى ارسالى آن حضرت بود كه گروهى از بزرگان و اشراف نجران را به مدينه كشاند. اين هيئت بلندپايه چون در مذاكرات شفاهى با آن حضرت به تفاهم نرسيدند و از سر لجاج پاسخ آن حضرت به سؤالات اعتقادى خود را قانع‏كننده ندانستند پيشنهاد ديگرى از سوى رسول‏خدا دريافتند مبنى بر اين كه اكنون كه هر طرف خود را محق و ديگرى را باطل مى‏شمارد بياييد عزيزان خود را جمع كنيم و دست به دعا برداريم و خداى خويش را بخوانيم و هر يك بر ديگرى نفرين كند تا ببينيم خداوند نداى كدام طرف را پاسخ مى‏دهد و آشكار شود چه كسى در ادعاى خود دروغگويى بيش نيست. اين عمل كه در لغت عرب مباهله ناميده مى‏شود، راهى جديد بود كه به نص آيه 61 سوره آل‏عمران

(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين)......

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 10:22 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

 

من نبی ام در کنارم یک"نبأ"دارم"عظیم"طالبانِ"اهدنا"! اینهم"صراط المستقیم"

چهره اش مرآت"یاسین"شانه هایش"محکمات"خلوتش"والطور"شور مرکبش"والعادیات"

هرخط قران من،توصیفی از سیمای اوستهرکه من مولای اویم این علی(ع)مولای اوست

[ دوشنبه 21 مهر1393 ] [ 13:10 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

[ جمعه 18 مهر1393 ] [ 12:9 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
یادتان هست نوشتم که دعا میخواندم                          داشتم کنج حرم جامعه را میخواندم

کلماتی که پر از رایحه غار حراست                             خط به خط جامعه، آیینه قرآن خداست

پسر حضرت دریا دل ما را دریاب!                                 ما یتیمیم و اسیریم و فقیر، ای باران!

سامرا قسمت چشمان عطش خیزم کن!                      تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران!

[ جمعه 18 مهر1393 ] [ 11:23 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
 

1 – السلام علیکم یا اهل بیت النبوه :

 

خاندان پیامبری :

دقت فرمایید . می گوید خاندان پیامبری و نمی گوید خاندان پیامبر

 

2 – ساسة العباد :

 

دین از سیاست جدا نیست:

ائمه ی شیعه ، تنها رهبران دینی مردم نبوده و سیاستمدار ترین افراد روزگار خود نیز بوده و شعار جدایی دین از سیاست توطئه ای پرورش یافته توسط دشمنان دین است .

 

3 – وَحُجَجِ اللَّهِ عَلى اَهْلِ الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ وَالاْولى

 

سه برهه ی زمانی بسیار مهم و اهل بیت :

امامان شیعه در سه برهه ی زمانی بسیار مهم ، حجت های بر مردم بوده اند :

 

الف : دنیا

ب : آخرت

ج : اولی ( آیا تا به حال به این برهه زمانی فکر کرده اید که اولی کجا بوده است ؟!)

 

4 - اَلسَّلامُ عَلى مَحاَّلِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ

 

امن ترین راه رسیدن به خدا :

آنچه که مسلم است و در لسلن روایات به آن اشاره شده است اینست که راه های رسیدن به خداوند ،بسیار زیاد است اما آنچه باید بر اساس نص جامعه ی کبیره مورد توجه قرار بگیرد اینست که :

امن ترین راه ، طریق اهل بیت است.

 

5 - اَیَّدَکُمْ بِرُوحِهِ

 

تاییدات با روح :

بزرگترین فرشته ی الهی به نام روح ( که برخی از مفسرین ، ذیل آیات سوره ی قدر و آیه تنزل الملائکه و الروح فیها ، اشاره به این مطلب داشته اند )که اعظم ملائکه ی الهی می باشد؛ همواره همراه اهل بیت عصمت و طهارت بوده است و ایضا می باشد !

 

6 - وَالْبابُ الْمُبْتَلى بِهِ النّاسُ مَنْ اَتیکُمْ نَجى وَمَنْ لَمْ یَاْتِکُمْ هَلَک

 

اهل بیت محک ایمان:

آنچه بر اساس روایت مختلف بدان اشاره شده است، خاندان عصمت و طهارت،محک ایمان برای انسان ها هستند . هرکس ایشان را به عنوان نمایندگان الهی پذیرفت ، نجات یافته و هرکس رو گردان شود ، هلاک می گردد .

 

7 – وَجَعَلَ صَلَواتَنا عَلَیْکُمْ وَما خَصَّنا بِهِ مِنْ وِلایَتِکُمْ طیباً لِخَلْقِنا وَطَهارَةً لاِنْفُسِنا وَتَزْکِیَةً لَنا وَکَفّارَةً لِذُنُوبِنا

 

اهل بیت جلوه ای از رحمة للعالمینی پیامبر اسلام :

اگر خداوند ، گناهان خلائق بپوشاند و لباس رحمت بر آنان ، بواسطه ی اهل بیت است . که در برخی روایات داریم در روز قیامت،خیل کثیری از بندگان الهی را دستگیری می نمایند و ایضا در این دنیا به برکت حضور نورانیت ایشان ، گناهان بخشیده می شود همانطور که در زیارت نامه ی آنها نیز اشاره شده است که زائر ایشان در حال معرفت ، تمامی گناهانش بخشیده شده و مإوایش بهشت خواهد بود.

 

8 – وَبَرِئْتُ اِلَى اللَّه عَزَّوَجَلَّ مِنْ اَعْداَّئِکُمْ وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَالشَّیاطینِ وَحِزْبِهِمُ الظّالِمینَ لَکُمْ وَالْجاحِدین لِحَقِّکُمْ وَالْمارِقینَ مِنْ وِلایَتِکُمْ وَالْغاصِبینَ لاِرْثِکُمْ وَالشّاَّکّینَ فیکُمْ وَالْمُنْحَرِفینَ عَنْکُمْ وَمِنْ کُلِّ وَلیجَةٍ دُونَکُمْ

 

دشمن شناسی و کشف کُـدهای کلامی اهل بیت :

مقوله ی بسیار مهم دشمن شناسی در مکتب اهل بیت در هر زمان مورد توجه ایشان بوده و به مناسبت های مختلف ، کدهایی از جانب این انوار مقدسه صادر می شده تا دشمنان را به مردم ، معرفی نمایند از جمله کدهایی همانند جبت و طاغوت که باید مورد توجه قرار گرفته شود .

 

9 – مَنْ اَرادَ اللَّهَ بَدَءَ بِکُمْ

 

تاکید موکد و مجدد به خداشناسی از درگاه اهل بیت :

هرکس خدا را بخواهد باید با اهل بیت شروع کند چرا که محل امن شناخت الهی ، از درگاه خزائن علم خواهد بود .

 

10 - بکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِکُمْ یَخْتِمُ وَبِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَبِکُمْ یُمْسِکُ السَّماَّءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الاْرْضِ اِلاّ بِاِذْنِهِ وَبِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَیَکْشِفُ الضُّرَّ وَعِنْدَکُمْ ما نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلاَّئِکَتُهُ

 

اهل بیت دلیل رحمت واسعه ی الهی ، بر خلائق :

به عبارت دیگر همانطور که در حدیث معراج از زبان پیامبر اسلام نیز بدان اشاره شده است و نیز در احادیث قدسی متعدد هم مذکور است ؛ اهل بیت دلیل خلقت و واسطه ی رحمت الهی بر بندگان هستند .

 

11 _ وَبِکُمْ اَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الْکُرُوبِ وَاَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَکاتِ

 

تمسک به اهل بیت باعث نجات از گمراهی ها :

خواستنی ها ، فقط و فقط از این خاندان جائز است و چراغ هدایت در ظلمات گمراهی ها ، خود خودشان هستند .به عبارت دیگر اشاره به احادیث متعدد در این زمینه دارد و ایضا زیارت خاص امیر المومنین علی علیه السلام که در هلکات و پرتگاه های بسیار خطرناک ، از دوستداران ، دستگیری کرده و سنگینی های ایشان را به دوش می کشند .( به زیارت مخصوصه ی امیر المومنین علی علیه افضل صلوة المصلین در 27 رجب دقت فرمایید و ایضا در آن تامل )

 

12 – بِمُوالاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعالِمَ دِینِنا وَاَصْلَحَ ماکانَ فَسَدَ مِنْ دنیانا

 

اهل بیت باعث رشد فکری و جبران خسارات دنیایی :

آشنایی با آل بیت پیامبری ، آشنایی با معارف دینی و الهی است و در نتیجه جبران کننده خسارات دنیایی و آخروی .

 

13 -اِنَّ بَیْنى وَبیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لا یَاْتى عَلَیْها الا رضاکم :

 

بخشش فقط با نظرخاص اهل بیت :

خداوند گذشت از بندگان و بخشوده شدن آنان را در گرو رضایت اهل بیت پیامبر خویش قرار داده است بدین معنا که اگر این خاندان از کسی رضایت داشته باشند خداوند هم از او راضی خواهد بود .

 

14- اَللّهُمَّ اِنّى لَوْ وَجَدْتُ شُفَعاَّءَ اَقْرَبَ اِلَیْکَ مِنْ مُحَمِّدٍ وَاَهْلِ بَیْتِهِ الاْخْیارِ الاْئِمَّةِ الاْبْرارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعاَّئى

 

برترین خلائق :

در هستی و خلقت کسانی جز آل بیت پیامبری ، برترین خلائق نزد خداوند نیستند . حتی انبیاء و اولیاء .(اشاره به حدیث معراج فرمایش پیامبر اسلام )

یا امام هادی النقی

 منبع: مدرسه علمیه خواهران حضرت عبد العظیم(ع)

[ جمعه 18 مهر1393 ] [ 11:21 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد

                                          گاهی بهشت در دل آتش فراهم است    

[ یکشنبه 13 مهر1393 ] [ 11:36 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
  به نام آنکه جان را فکرت آموخت                       چراغ دل به نور جان بر افروخت

دمیده شدن جان بر کالبد بیروح کلاس ها در اول مهر گرامی و پر خیر و برکت باد!

باشد که دانسته هامان به کار کردارمان آید و وبه اصلاح رفتارمان را بیانجامد تا قدرت بردوش کشیدن بار امانت را بیابیم .

الله الله در امانتی که   در طول سال تحصیلی به ما سپرده می شود.

[ سه شنبه 1 مهر1393 ] [ 7:30 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

سلام بر تمامی همکار عزیز و گرامی
به شماهایی که همواره عزمتان در کار جزم بود و دلتان پر از امید و مهربانی و دستهایتان در کار و گامهایتان در حرکت.

پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را خدمت تمامی شما عزیزان و سروران گرامی تبریک عرض می کنم. با توجه به بازنشستگی اینجانب از تاریخ اول مهر1393 در خدمت شما عزیزان نخواهم بود.خداوند منان را شاکرم که بر من منت نهاد تا بخشی از عمر خویش را در جمع با صفا و پر محبت شما همکاران گرامی سپری کنم ، به یقین ادعا میکنم که در طول این مدت بهره فراوانی از آموزه های انسانی ،اخلاقی ،علمی و فنی شما مسئولین توانمند وپرتلاش دبیرخانه، کلیه سرگروه های کشور و استان و همکاران پرتلاش و اندیشمند محترم، نصیب اینجانب شده است . ضمن عرض سپاس و قدر دانی از الطاف شما دوستان و همکاران گرامی از خداوند متعال نعمات بی کران و استمداد و پشتیبانی برای شما عزیزان آرزومندم.
همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم و آرزوی شادکامی و بهروزی تمامی تان را از خداوند منان دارم.
امید که در کارهایتان، موفقیت رفیق راهتان باشد و نتیجه همدلی و اتحاد در برابر مشکلات به کامتان.
ارادتمند و آرزومند آرزوهای نیکتان هستم
با تشکر اقلیمی

[ چهارشنبه 4 تیر1393 ] [ 11:51 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

 

به نام خدا

برنامه سالانه گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي متوسطه- استان قم سال تحصيلي : 94-93 - دین و زندگی

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحيآموزشی

1         

تدوین برنامه عملیاتی پیشنهادی گروه برای سال 94-93

اردیبهشت

2         

طراحی و تولید طرح درس، کلیپ، منابع و مراجع، نمونه تدریس، کتب و جزوه از پایه سوم

طبق بخشنامه دبیرخانه

3         

اجرای کارگاه آموزش مجازی طراحی سؤالات مفهومی و استاندارد برای دبیران پایه دوم

طبق بخشنامه دبیرخانه

4         

تشکیل جلسه مشترک با سرگروه های آموزشی نواحی

طبق جدول زمان بندی

5         

مکاتبات الکترونیکی سرگروه های نواحی با استان

استانی

6         

درج کلیه مطالب قابل رؤیت در سایت دبیرخانه به صورت منظم

طبق بخشنامه دبیرخانه

خلاقيت و نوآوري

7         

طراحی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ سوالات دروس دین و زندگی در چهار پایه به جهت ارتقاء کیفیت یادگیری

طبق بخشنامه دبیرخانه

8         

ادامه ی مسابقه وبلاگ نویسی برای دبیران با محتوای آموزشی، علمی و مذهبی

طبق بخشنامه دبیرخانه

9         

برگزاری مسابقات قرآنی اعم از آنلاین و حضوری درسطح استان و کشور از سوره های معرفی شده

استانی

10     

به روز رسانی وب سایت گروه

استانی

نقد و بررسي محتوا

11     

نقد و بررسی تخصصی و علمی کتاب دین و زندگی سال دوم (با ارائه ی جدول توزیعی از طرف دبیرخانه برای استان ها)

طبق بخشنامه دبیرخانه

بهبود شیوه های ارزشیابی

12     

توسعه ی  بانک سوالات استاندارد و مفهومی  از کتاب دین و زندگی 2

طبق بخشنامه دبیرخانه

13     

برگزاری مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب دین و زندگی 2

طبق بخشنامه دبیرخانه

14     

بررسی و تحلیل سوالات نهایی خرداد 93

طبق بخشنامه دبیرخانه

15     

بازدید از واحدهای آموزشی و مشاهده فرآیند فعالیت تدریس

در طول سال تحصیلی

16     

توسعه ی  مجموعه سوالات تستی برای آمادگی کنکور از کتاب 4و 3و 2

طبق بخشنامه دبیرخانه

17     

ارزیابی از فعالیت گروه های آموزشی

طبق بخشنامه دبیرخانه

 

 

 

 

 

برنامه سالانهپیشنهادی گروه آموزشي  دین و زندگی دوره ی متوسطه دوم استان قم

سال تحصيلي : 94-93

رديف

فعاليت

زمان بندي

 بهبود کیفیت آموز شی

 بر گزاری همایش : کارگاه  ( حضوری –مجازی ) برگزاری مسابقات منطقه ای –استانی –کشوری :مسابقات کتابخوانی با موضوع شناخت معارف وعلوم قرآنی جهت آشنایی بیشتر دبیران دین وزندگی 

در طول سال تحصیلی

 

 

خلاقیت ونو آوری

اجرای کارگاه آموزش مجازی  در رشته های مختلف مثل طرح درس نویسی  -طراحی انواع سوالات (تستی –تکمیلی –تشریحی ...) نقد وبررسی کتب دین وزندگی –نمونه کار کیلیپ ونمونه کار اموزشی  

20/8/1393

 

گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

[ شنبه 27 اردیبهشت1393 ] [ 10:45 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

۱۲ اردیبهشت : سالروز شهادت آیة ا... استاد مرتضی مطهری است که به عنوان روز معلم و تجلیل از مقام شامخ معلمان کشور می باشد. استاد مطهری از جمله شخصیتهای موفقی بود که در زندگی از ارشاد عالمان ربانی و مربیان الهی بهره مند شد ایشان در سراسر زندگی خود مشغول مبارزه با طاغوتیان بود و در تأسیس جامعه روحانیت مبارز و تشکیل شورای انقلاب نقش بارزی داشتند و سرانجام به دست گروهک فرقان به شهادت رسید.   


موضوعات مرتبط: تقویم مناسبتی
[ جمعه 12 اردیبهشت1393 ] [ 11:45 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

۱۱ اردیبهشت: روز جهانی کار و کارگر

 

پیامبر (ص): ان اللّه یحبُّ ان یَری عبدَهُ تَعِباً فی طلب الحلال ( خداوند دوست دارد که بنده اش را در جستجوی روزی حلال خسته ببیند . (کنزالعمال حدیث 9200) امام خمینی (ره) فرمودند: کارگران ارزشمند ترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند . این روز مبارک را به عموم کارگران و زحمت کشان در نظام اسلامی تبریک می گوییم .


موضوعات مرتبط: تقویم مناسبتی
[ چهارشنبه 10 اردیبهشت1393 ] [ 11:45 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

فرم ارزيابي از عملكرد گروه‌هاي آموزشي دين و زندگي نواحي استان قم (سال تحصیلی93-1392)

 

عنوان برنامه

محور فعاليت

امتيازات

ناحيه 1

ناحيه2

ناحيه3

ناحيه 4

طراحي آموزشي

تدوین برنامه عملیاتی ناحیه سال 93-92

5

3

  4

5

5

طراحی و تولید طرح درس، کلیپ منابع و مراجع، نمونه تدریس کتب و جزوه از پایه اول

5

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی

5

3

3

3

5

شرکت در جلسات مشترک سرگروههای نواحی

6

6

6

6

6

مکاتبات الکترونیکی نواحی با استان های دیگر

5

3

2

5

5

توزیع کتب و نرم افزارهای معلم یار در ناحیه

5

5

5

4

5

خلاقيت و نوآوري

مسابقه وبلاگ نویسی برای دبیران با محتوای آموزشی

5

 

 

 

5

به روز رسانی وب سایت گروه

5

3

2

4

 

ترویج مکاتبات الکترونیکی با وبلاگ گروه دین و زندگی استان

3

2

1

3

3

نقد وبررسي محتوا

نقد و بررسی تخصصی و علمی کتاب جدیدالتألیف دین و زندگی

5

 

 

 

 

نقد و بررسی کتاب اول(درس دهم) به منظور کاهش افت تحصیلی و معرفی نفرات برتر

5

2

2

5

5

سنجش و اندازه گيري

بررسی و تحلیل سوالات داخلی نوبت اول و دوم دینی 3 و معرفی نفرات برتر

7

5

5

5

5

تهیه مجموعه سوالات تستی برای آمادگی کنکور از کتاب 4 و 3 و2

8

4

4

8

8

بازدید از واحدهای آموزشی و مشاهده فرایند فعالیت تدریس

10

10

10

10

10

تحلیل سوالات نهایی سال سوم و چهارم خردادماه 92

5

5

5

5

5

برگزاری مسابقه طراحی سوالات استاندارد پایه اول

5

 

 

5

5

ایجاد بانک سوالات استاندارد و مفهومی

5

3

3

5

5

ساير

 

6

 

 

 

 

 

جمع امتياز

100

55

52

75

79

[ شنبه 6 اردیبهشت1393 ] [ 10:23 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی

برای مشاهده نتایج مسابقات (سوره های نور و حجرات) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده نتایج مسابقات (سوره های نور و حجرات)

[ شنبه 6 اردیبهشت1393 ] [ 8:20 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]

۲۰ جمادی الثانی ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها - روز مادر و روز زن - تولد امام خمینی(ره)

انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والنحر(سوره کوثر ۱-۲)

پیامبر اکرم(ص): فاطمه اعزالناس علی( بشاره المصطفی ص ۷۰)

امام علی(ع): بر الوالدین اکبر فریضه.( میزان الحکمه ح ۲۲۶۷۳)

امام صادق(ع): اکثر الخیر فی النساء(من لا یحضره الفقیه - ج۳- ص ۳۸۵)

***

فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا را به فرزند برومندش حضرت حجت ابن الحسن عسگری روحی فداه و عموم شیعیان تبریک می گوییم. همچنین اعلام این روز را به عنوان روز مادر و زن به جامعه مادران و زنان انقلابی و متدین ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفته و تقارن این روز را با ولادت امام راحل قدس الله نفسه به عموم مسلمین جهان تبریک و تهنیت می گوییم.

هنگامی که خدیجه (علیها السلام)، فاطمه (علیها السلام) را باردار بود، مانند «حنّه» مادر مریم (علیها السلام) چنین نذر کرد:

«خدایا  من از مادر مریم بهترم و محمد( صلّ الله علیه و آله)، شوهرم، از عمران، شوهر مادر مریم برتر است. این کودکی را که در رحم دارم، برای تو «محرّر» کردم.» به این معنا که: آزادش کردم پس از رشد تا آخر عمر در خدمت مسجد و دین بماند و از عبادت کنندگان مسجد شود. جبرئیل از طرف خداوند بر پیامبر نازل شد و عرض کرد:« به خدیجه بگو خداوند فرمود: لا اعتاقَ قَبلَ المُلکِ.خلّی بَینی و بین صَفیّتی فَانّی اَملکها و هی اُمُّ الائمه و عَتیقی من النار؛ آزاد کردن قبل از ملکیت روا نیست. این فرزند برگزیده ام را به من واگذار. او مملوکه ی من و مادر امامان است و من او را از آتش آزاد کرده ام.»

(ریاحین الشریعه، ج2، صص255 و 256)[ شنبه 30 فروردین1393 ] [ 8:0 ] [ محمد حلی، زهرارنجبر ] [ ]
.: Weblog Themes By Shia Sun :.
درباره وبلاگ

همکاران عزیز سلام.
به توفیق الهی در سال تحصیلی جدید(از ابتدای مهر ماه 1393) اینجانبان "محمد حلی و زهرا رنجبر تیلکی " در گروه دین و زندگی استان قم درخدمت همکاران گرامی می باشیم.تمنا می کنیم همکاران عزیز با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده، مارا از الطاف خویش بهره مند سازند.
لينک دوستان
آمار سايت
مسابقه ی وبلاگ نویسی برای دبیران دین و زندگی بامحتوای آموزشی، علمی و مذهبی فراخوان کشوری پاسخ به پرسش" ویژگیهای یک کتاب ایده آل آموزش دین چیست؟" برگزاری مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب دین و زندگی پایه دوم متوسطه (متوسطه ی دوم) از درس هشتم(فراخوان کشوری) فراخوان استانی تکمیل متن"اگر من سر گروه آموزشی دین و زندگی استان قم بودم..... "
امکانات وب
مسابقه ی وبلاگ نویسی برای دبیران دین و زندگی بامحتوای آموزشی، علمی و مذهبی فراخوان کشوری پاسخ به پرسش" ویژگیهای یک کتاب ایده آل آموزش دین چیست؟" برگزاری مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب دین و زندگی پایه دوم متوسطه (متوسطه ی دوم) از درس هشتم(فراخوان کشوری) فراخوان استانی تکمیل متن"اگر من سر گروه آموزشی دین و زندگی استان قم بودم..... "